Thông báo số 01 ngày 09-4-2013 của Bộ phận giúp việc BTV Huyện ủy phân công nhiệm vụ các thành viên Bộ phận giúp việc BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10/05/2013

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google