Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND huyện ban hành Quy chế trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

13/03/2015

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google