Quyết định số 242 ngày 29-3-2013 của Huyện ủy về việc kiện toàn Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10/05/2013

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google