Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Kế hoạch số: 06/KH-BCĐ

  Kế hoạch chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) và các chủng vi rút cúm từ gia cầm lây sang người trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 06/KH-BCĐ
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 21/03/2014

 • Kế hoạch số: 72/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10), tháng cao điểm về phòng cháy và chữa cháy (tháng 10/2013) và sơ kết 2 năm thực hiện Phòng trào thi đua toàn dân phòng cháy, chữa cháy

  Số hiệu: 72/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 16/09/2013

 • Kế hoạch số: 62/KH-UBND

  Kế hoạch biên tập các ca khúc về Tam Đảo và làm chương trình phóng sự 10 năm thành lập huyện

  Số hiệu: 62/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Kế hoạch số: 63/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng các cấp huyện Tam Đảo năm 2013

  Số hiệu: 63/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Kế hoạch số: 56/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi trên địa bàn huyện Tam Đảo giai đoạn 2013 - 2020

  Số hiệu: 56/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 23/08/2013

 • Kế hoạch số: 54/KH-UBND

  Kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2013 - 2015

  Số hiệu: 54/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 21/08/2013

 • Kế hoạch số: 40/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020" trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 40/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 02/07/2013

 • Kế hoạch số: 35/KH-UBND

  Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

  Số hiệu: 35/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 17/06/2013

 • Kế hoạch số: 32/KH-UBND

  Kế hoạch xây dựng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2013

  Số hiệu: 32/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 29/05/2013

 • Kế hoạch số: 30/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013)

  Số hiệu: 30/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 20/05/2013

 • Kế hoạch số: 24/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013

  Số hiệu: 24/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 14/05/2013

 • Kế hoạch số: 72-KH/HU

  Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)

  Số hiệu: 72-KH/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo
  Ngày ban hành: 13/05/2013

 • Kế hoạch số: 17/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Tam Đảo lần thứ III - năm 2013 và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV - năm 2014

  Số hiệu: 17/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 05/04/2013

 • Kế hoạch số: 08/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015

  Số hiệu: 08/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 22/01/2013

 • Kế hoạch số: 01/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức Lễ hội Tây Thiên xuân Quý Tỵ năm 2013

  Số hiệu: 01/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 07/01/2013