Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Kế hoạch số: 06/KH-BCĐ

  Kế hoạch chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) và các chủng vi rút cúm từ gia cầm lây sang người trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 06/KH-BCĐ
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 21/03/2014

 • Kế hoạch số: 75/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg nagyf 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn huyện

  Số hiệu: 75/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 19/09/2013

 • Kế hoạch số: 72/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10), tháng cao điểm về phòng cháy và chữa cháy (tháng 10/2013) và sơ kết 2 năm thực hiện Phòng trào thi đua toàn dân phòng cháy, chữa cháy

  Số hiệu: 72/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 16/09/2013

 • Kế hoạch số: 61/KH-UBND

  Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2013

  Số hiệu: 61/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Kế hoạch số: 62/KH-UBND

  Kế hoạch biên tập các ca khúc về Tam Đảo và làm chương trình phóng sự 10 năm thành lập huyện

  Số hiệu: 62/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Kế hoạch số: 63/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng các cấp huyện Tam Đảo năm 2013

  Số hiệu: 63/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Kế hoạch số: 59/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2016

  Số hiệu: 59/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 27/08/2013

 • Kế hoạch số: 56/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi trên địa bàn huyện Tam Đảo giai đoạn 2013 - 2020

  Số hiệu: 56/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 23/08/2013

 • Kế hoạch số: 54/KH-UBND

  Kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2013 - 2015

  Số hiệu: 54/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 21/08/2013

 • Kế hoạch số: 51/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 51/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 23/07/2013

 • Kế hoạch số: 46/KH-UBND

  Kế hoạch điều tra, khảo sát, thống kê báo cáo giá chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện Tam Đảo năm 2013 để xây dựng bảng giá đất năm 2014

  Số hiệu: 46/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 15/07/2013

 • Kế hoạch số: 45/KH-UBND

  Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính, việc tổ chức hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2013

  Số hiệu: 45/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 12/07/2013

 • Kế hoạch số: 41/KH-UBND

  Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức huyện Tam Đảo, giai đoạn 2013 -2015

  Số hiệu: 41/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 12/07/2013

 • Kế hoạch số: 40/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020" trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 40/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 02/07/2013

 • Kế hoạch số: 37/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

  Số hiệu: 37/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 27/06/2013