Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Báo cáo số: 188/BC-UBND

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch phát triện kinh tế - xã hội năm 2014

  Số hiệu: 188/BC-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 31/12/2013

 • Báo cáo số: 178/BC-UBND

  Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  Số hiệu: 178/BC-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 28/12/2012

 • Báo cáo số: Số 99/BC-UBND

  Kết quả khảo sát, đề xuất, sửa đổi bổ sung pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

  Số hiệu: Số 99/BC-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo

 • Báo cáo số: 14/BC-UBND

  Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

  Số hiệu: 14/BC-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo