Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Chỉ thị số: 05/CT-CT

  Chỉ thị về việc tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 05/CT-CT
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 28/08/2013

 • Chỉ thị số: 03/CT-CT

  Chỉ thị về thực hiện các giải pháp cấp bách kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông

  Số hiệu: 03/CT-CT
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 26/04/2013