Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Quyết định số: 832/QĐ-CT

  Về việc phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Uỷ viên UBND huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 832/QĐ-CT
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 12/12/2012

 • Quyết định số: 751/QĐ-CT

  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện

  Số hiệu: 751/QĐ-CT
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 12/11/2012

 • Quyết định số: 01/2011/QĐ-UBND

  quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác ban hành văn bản QPPL

  Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 05/11/2011

 • Quyết định số: 13/2010/QĐ-UBND

  quy chế phối hợp quản lý khu du lịch Tam Đảo của các cơ quan đơn vị có liên quan

  Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 30/07/2010

 • Quyết định số: 02/2010/QĐ-UBND

  quy chế phối hợp quản lý khu danh thắng Tây Thiên của các cơ quan đơn vị có liên quan

  Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 02/03/2010

 • Quyết định số: 483-QĐ/HU

  Quyết định thành lập BCĐ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 14/5/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: 483-QĐ/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo
  Ngày ban hành: 10/03/2009