Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Văn bản QPPL số: 02/2013/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 01/11/2013

 • Đề án số: 02/ĐA-UBND

  Đề án phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

  Số hiệu: 02/ĐA-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 13/11/2012

 • Quyết định số: 02/2010/QĐ-UBND

  quy chế phối hợp quản lý khu danh thắng Tây Thiên của các cơ quan đơn vị có liên quan

  Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 02/03/2010