Tìm kiếm Tìm nâng cao
  • Văn bản QPPL số: 01/2012/CT-UBND

    Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nhiệp trên địa bàn huyện tam đảo

    Số hiệu: 01/2012/CT-UBND
    Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
    Ngày ban hành: 12/04/2012