Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Kế hoạch số: 37/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

  Số hiệu: 37/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 27/06/2013

 • Kế hoạch số: 25/KH-UBND

  Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A (H5N1) và cúm A (H7N9)

  Số hiệu: 25/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 16/05/2013