Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Kế hoạch số: 46/KH-UBND

  Kế hoạch điều tra, khảo sát, thống kê báo cáo giá chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện Tam Đảo năm 2013 để xây dựng bảng giá đất năm 2014

  Số hiệu: 46/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 15/07/2013

 • Kế hoạch số: 07/KH-UBND

  Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Số hiệu: 07/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 04/03/2013