Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Báo cáo số: 188/BC-UBND

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch phát triện kinh tế - xã hội năm 2014

  Số hiệu: 188/BC-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 31/12/2013

 • Kế hoạch số: 45/KH-UBND

  Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính, việc tổ chức hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2013

  Số hiệu: 45/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 12/07/2013

 • Kế hoạch số: 41/KH-UBND

  Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức huyện Tam Đảo, giai đoạn 2013 -2015

  Số hiệu: 41/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 12/07/2013

 • Kế hoạch số: 18/KH-UBND

  Thực hiện duy trì và triển khai mở rộng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của UBND huyện năm 2013

  Số hiệu: 18/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 23/04/2013

 • Kế hoạch số: 06/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

  Số hiệu: 06/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 16/01/2013

 • Kế hoạch số: 03/KH-UBND

  Tăng cường công tác quản lý, điều hành, phối hợp thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

  Số hiệu: 03/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 14/01/2013

 • Báo cáo số: 178/BC-UBND

  Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  Số hiệu: 178/BC-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 28/12/2012

 • Quyết định số: 832/QĐ-CT

  Về việc phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Uỷ viên UBND huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 832/QĐ-CT
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 12/12/2012