Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Kế hoạch số: Số 15/KH-BCĐ

  Triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

  Số hiệu: Số 15/KH-BCĐ
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo

 • Kế hoạch số: 15/KH-UBND ngày 28-3-2013

  Kế hoạch thực hiện tiêu chí "Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn" về công tác Công an tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Đảo (giai đoạn 2011 - 2020)

  Số hiệu: 15/KH-UBND ngày 28-3-2013
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo