Thuộc tính của văn bản

Tên văn bản: Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015
Số hiệu văn bản 08/2008/NQ-HĐND Loại văn bản Văn bản QPPL
Ngày ban hành 30/05/2008 Ngày hiệu lực 05/06/2008
Trạng thái văn bản Đang có hiệu lực Lĩnh vực văn bản Quản lý Du lịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Người ký Lê Thái Phúc
Trích yếu Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015
File đính kèm:

Xem file đính kèm