Thuộc tính của văn bản

Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện tiêu chí "Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn" về công tác Công an tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Đảo (giai đoạn 2011 - 2020)
Số hiệu văn bản 15/KH-UBND ngày 28-3-2013 Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Trạng thái văn bản Đang có hiệu lực Lĩnh vực văn bản An ninh - Quốc phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Đảo Người ký Phạm Quang Nguyên
Trích yếu Kế hoạch thực hiện tiêu chí "Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn" về công tác Công an tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Đảo (giai đoạn 2011 - 2020)
File đính kèm:

Xem file đính kèm