Thuộc tính của văn bản

Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản 04/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/01/2013 Ngày hiệu lực
Trạng thái văn bản Đang có hiệu lực Lĩnh vực văn bản Tư Pháp
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Đảo Người ký Lưu Đức Long
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 - 2016 trên địa bàn huyện
File đính kèm: