Thuộc tính của văn bản

Tên văn bản: Nghị quyết Số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển Du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015
Số hiệu văn bản Số 06-NQ/HU Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Trạng thái văn bản Đang có hiệu lực Lĩnh vực văn bản Quản lý Du lịch
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tam Đảo Người ký Nguyễn Văn Trì
Trích yếu Nghị quyết về phát triển Du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015
File đính kèm:

Nghị quyết