Thuộc tính của văn bản

Tên văn bản: Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 06/9/2012 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện PLQL, SDVK, VLN, CCHT về triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Số hiệu văn bản Số 15/KH-BCĐ Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Trạng thái văn bản Đang có hiệu lực Lĩnh vực văn bản An ninh - Quốc phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Đảo Người ký Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu Triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
File đính kèm:

Xem file đính kèm