Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện công tác dân vận tại xã Minh Quang

30/12/2020

Thực hiện Kế hoạch làm công tác dân vận hàng năm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Kế hoạch phối hợp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với UBND huyện Tam Đảo về thực hiện công tác dân vận năm 2020 trên địa bàn huyện. Vừa qua, Đại đội 20 – thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo, Đảng ủy – UBND xã Minh Quang thực hiện công tác dân vận tại Thôn Bản Long xã Minh Quang.

 

Cán bộ, chiến sỹ của Đại đội 20 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện dọn dẹp cỏ dại ở khu vực Nhà Văn hóa thôn Bản Long xã Minh Quang

Trong thời gian 02 ngày lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện đã phối hợp với các lực lượng khác như: dân quân, đoàn thanh niên, phụ nữ, CCB …của xã Minh Quang, thôn Bản Long thực hiện công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh và phát quang cỏ dại ở khu vực nhà văn hóa thôn; giúp 03 hộ gia đình chính sách thực hiện chỉnh trang nhà cửa. Đồng thời phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các chính sách hậu phương quân đội…

Thông qua các hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới, phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở và được gắn kết chặt chẽ với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tham gia công tác dân vận, mỗi cán bộ, chiến sỹ có điều kiện được bồi dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, từ đó xác định rõ ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google