Triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

05/06/2021

Thực hiện Văn bản số 4012/UBND-VX1 ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh gia nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình; Văn bản số 1310/SYT-NVYD ngày 26/5/2021 của Sở Y tế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu:

UBND các xã, Thị trấn: Triển khai đến 100% hộ gia đình trên địa bàn đơn vị quản lý thực hiện ký cam kết phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình, theo hướng dẫn tại văn bản số 1310/SYT-NVYD ngày 26/5/2021 của Sở Y tế, xong trước ngày 02/6/2021. Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức tập huấn cho “Tổ Covid cộng đồng” của các thôn, tổ dân phố, để hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại hộ gia đình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các hộ gia đình, các hộ kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên địa bàn đơn vị quản lý. Yêu cầu các hộ gia đình, các hộ kinh doanh, dịch vụ thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, cập nhật trên Bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia; đánh giá lại ít nhất 1 lần/ tuần hoặc đánh giá lại ngay khi có người dân mắc Covid-19, người tiếp xúc vòng 1, vòng 2, hay các sự cố khác liên quan đến dịch Covid-19. Đối với những hộ có nguy cơ lây nhiễm, yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp khắc phục và giám sát việc khắc phục của các hộ. Thống kê danh sách số lao động hàng ngày đi, đến, tạm trú, tạm vắng tại địa phương; tổng hợp, báo cáo gửi về UBND huyện  trước 11 h00 hàng ngày, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh.

Trung tâm y tế huyện: Cử lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ các Trạm Y tế xã, thị trấn trong việc tổ chức tập huấn cho “Tổ Covid cộng đồng” của các thôn, tổ dân phố về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại hộ gia đình.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Cov-19 huyện: Kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đến hộ gia đình đối với UBND xã, thị trấn được phân công phụ trách; kịp thời nhắc nhở, phê bình, đôn đốc thực hiện; đề xuất xử lý đối với những trường hợp chủ quan, lơ là, không nghiêm túc thực hiện./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google