Tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

21/11/2021

Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc chính là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người, đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định vấn đề ĐĐK dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong các lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách đến thực tiễn.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trong công cuộc đổi mới đất nước, đường lối, chủ trương của Ðảng, Nhà nước về ĐĐK toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện và thể chế hóa bằng các chính sách, pháp luật. Các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực chung sức, chung lòng cùng Ðảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chính trong cơn hoạn nạn vì đại dịch, tính nhân văn của người Việt Nam được lan tỏa rộng khắp và ĐĐK dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được phát huy. Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã diễn ra ở quy mô chưa có tiền lệ và đạt được những kết quả tích cực. Kết quả đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân không thể phủ nhận đó là tinh thần đoàn kết của cả dân tộc…

Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo tổ chức tuyên truyền, phát động tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiếp sức cho đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch. Do làm tốt công tác tuyên truyền cùng với việc phát huy có hiệu quả các tổ Covid cộng đồng, Ủy ban MTTQ huyện đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn thể nhân dân trên địa bàn, huy động được các nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và ủng hộ nhân dân các vùng có dịch trên cả nước vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và sinh hoạt.

Tam Đảo là huyện miền núi với hơn 40% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, toàn huyện có 103 tổ Covid cộng đồng với 981 người tham gia và 679 tổ liên gia tự quan. Các tổ Covid cộng đồng phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, qua đó, giúp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tổ Covid cộng đồng thực sự là những cánh tay đắc lực, sâu sát địa bàn dân cư, giúp chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Các thành viên trong tổ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay với chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, vận động những đối tượng đi từ vùng dịch về bắt buộc thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày, gắn biển thông báo “gia đình đang có người cách ly phòng chống dịch Covid-19 không tiếp khách”; thực hiện hỗ trợ về nhu yếu phẩm, thu hoạch lúa, hoa màu đối với các trường hợp phải cách ly y tế tại nhà. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường thì việc phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ Covid cộng đồng góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 . Bên cạnh đó, hoạt động của Tổ liên gia tự quản cũng góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tạo mô trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Với sự đoàn kết của toàn dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, huyện Tam Đảo vẫn là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nhiễm Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc huy động nguồn lực để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch là việc làm cần thiết, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Thời gian qua, các tầng lớp nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", tiếp sức cùng đồng bào miền Nam ruột thịt chiến thắng đại dịch Covid-19. Tính đến nay, MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu tổ chức phát động và gửi thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ với tổng số tiền là 606.545.000đ. Hỗ trợ người dân huyện Tam Đảo đang lao động, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ là 636.000.000đ trong đó hỗ trợ 1.222 người là 611.000.000đ; hỗ trợ 05 cán bộ của Trung tâm y tế huyện đi hỗ trợ phòng, chống dịch tại Thành Phố HCM 25.000.000đ. Bên cạnh đó, chính quyền, MTTQ, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận 37.380kg gạo do Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn ủng hộ và đã cấp phát số gạo cho 580 hộ nghèo trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh ĐĐK toàn toàn dân còn được thể hiện qua việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng" góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bằng các biện pháp tuyên truyền cấp ủy, chính quyền đã làm cho “dân hiểu” và đồng thuận, tự nguyện, tích cực tham gia thực hiện, đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của Nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa sâu,rộng, đem lại lợi ích thiết thực, diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống của người dân được nâng cao, cơ sở vật chất và môi trường được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 02 thôn cơ bản đạt các tiêu chí của thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu; huyện đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM theo chuẩn vùng đồng bằng Sông Hồng. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” do UBMTTQ tỉnh phát động. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 68.435 m cống rãnh nước thải, trồng được trên 15km đường hoa và cây xanh; 40% đường làng ngõ xóm được nhân dân xây lắp các cột và bóng đèn chiếu sáng; Các thôn dân cư, tổ dân phố vận động nhân dân định kỳ vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và các ngày giữa tháng đi quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tổ chức thu gom rác thải và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Có thể khẳng định, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc quy tụ, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực to lớn phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Ủy ban MTTQ các cấp: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, đảng viên theo tinh thần, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của nhân dân; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về tăng cường giám sát, phản biện xã hội; Quy định số 124 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”. Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp cần quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngại khó, ngại khổ, nhân dân các dân tộc trong huyện Tam Đảo tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, ra sức thi đua, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết giữ vững Tam Đảo xanh - sạch Covid, xây dựng quê hương Tam Đảo ngày càng giàu đẹp, văn minh, hội nhập và phát triển./.

Lại Lâm Bình

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google