Tam Đảo: Tập huấn về một số chính sách hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

15/11/2021

Sáng ngày 12/11/2021, Phòng Lao động và Thương Binh xã hội huyện phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục thuế Tam Đảo tổ chức tập huấn, phổ biến một số chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Buổi tập huấn được tổ chức trực tuyến tại 1 điểm cầu cấp huyện và 9 điểm cầu ở các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Toàn cảnh tập huấn trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện Tam Đảo

Tại buổi tập huấn các điểm cầu được Trung tâm giới thiệu vệc làm tỉnh tư vấn, trao đổi về một số cơ chế, chính sách lao động, việc làm và xuất khẩu lao động; các kiến thức hướng nghiệp, học nghề, việc làm; thông tin tuyển dụng lao động, việc làm, xuất khẩu lao động tại các công ty, đơn vị trong và ngoài tỉnh trên địa bàn. Lãnh đạo phòng Lao động Thương binh & xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, cơ quan Chi cục thuế huyện phổ biến các nghị quyết số 68/NQ –CP, ngày 08/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung  Nghị quyết số 68/ NQ – CP, ngày 01/7/2021 của Chỉnh phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19; Nghị Quyết số 116/NQ – CP, ngày 24/9/2021 của Chỉnh phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 06/05/2021 của UBND huyện Tam Đảo về kế hoạch tạo việc làm trong nước và đưa người lao động Tam Đảo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2021.

Buổi tập huấn nhằm giới thiệu, định hướng cho các lao động trên địa bàn huyện, đặc biệt là những người mất việc do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với tình hình, góp phần xây dựng nguồn nhân tại chỗ, tạo thu nhập bền vững, phục hồi kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Qua đó, cũng góp phần quan trọng trong việc thông tin kịp thời về chính sách hỗ trợ cho người lao động, hỗ trợ việc làm cho lao động, những lao động mất việc do đại dịch Covid – 19, những lao động trên địa bàn huyện trở về từ vùng dịch có cơ hội tìm kiếm việc làm và định hướng thông tin, củng cố niềm tin của người lao động, doanh nghiệp vào các chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực việc làm trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 hiện nay./.

Trần Luận

 

tìm kiếm
WebSite
Google