Thường trực HĐND huyện thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

08/11/2021

Sáng ngày 05/11/2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị với Ủy ban MTTQ huyện, một số phòng, ban thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị như: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Khổng Đình Ngôn - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện Tam Đảo khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra 02 ngày của tháng 12/2021. Đồng thời, cho ý kiến cụ thể vào các nội dung, chương trình kỳ họp; thời gian diễn ra kỳ họp, về công tác chuẩn bị tài liệu, thời gian gửi tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, lựa chọn các báo cáo, tờ trình, thông báo trình tại kỳ họp. Cụ thể việc tổ chức họp Tổ đại biểu và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; thời gian gửi các báo cáo, tờ trình trình bày tại kỳ họp yêu cầu hoàn thành trước ngày 27/11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiến hành tiếp xúc cử tri lồng ghép các cấp để có hiệu quả; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện.

Để kỳ họp thành công, đồng chí Khổng Đình Ngôn - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Các phòng, ban, ngành tập trung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2021 đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; Các Ban của HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Ủy ban MTTQ huyện phối hợp các địa phương tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp phù hợp với diễn biến của tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19; các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, chi tiết, đảm bảo chất lượng, kịp thời./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google