Hướng dẫn cách xác định các trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2) trong quá trình truy vết và thực hiện cách ly y tế

08/11/2021

Căn cứ các Quyết định của Bộ Y tế: Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”; Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”; Sở Y tế hướng dẫn cách xác định các trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2) trong quá trình truy vết và thực hiện cách ly y tế như sau:

 

1. Xác định các trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2) trong quá trình truy vết

Theo Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế :

F1: Là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh cho đến khi ca bệnh được cách ly y tế. Khởi phát của ca bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường đầu tiên về sức khỏe mà bệnh nhân cảm nhận được, có thể là một trong các triệu chứng sau: sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng ... Nếu là người lành mang trùng (người không có bất cứ triệu chứng gì) thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

F2: Là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ ngày đầu tiên F1 tiếp xúc với ca bệnh (kể từ 3 ngày trước khi ca bệnh khởi phát) cho đến khi F1 được cách ly y tế.

 Mốc dịch tễ: Là địa điểm, sự kiện mà ca bệnh đã đi đến hoặc đã tham gia trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát bệnh cho đến khi bệnh nhân được cách ly y tế.

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A không có bất kỳ triệu chứng gì, ngày 15/9, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì F1 là những người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với Nguyễn Văn A từ ngày 12/9 cho đến khi Nguyễn Văn A được cách ly y tế.

Ví dụ 2: Nguyễn Văn B có triệu chứng ho, gai người ớn lạnh từ ngày 10/9, ngày 15/9, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì F1 là những người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với Nguyễn Văn B từ ngày 7/9 cho đến khi Nguyễn Văn B được cách ly y tế.

 

Ví dụ 3: Nguyễn Văn C (là đối tượng F1), được cách ly y tế tập trung từ ngày 10/9 (không có triệu chứng gì). Ngày 10/9, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc cách ly tại nhà các trường hợp F2 của đối tượng Nguyễn Văn C. Ngày 15/9, lấy mẫu lần 2 (bắt đầu có triệu chứng ho, sốt) cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì F1 là toàn bộ những người tiếp xúc với Nguyễn Văn C từ ngày ngày 12/9. Những người là F2 của Nguyễn Văn C từ trước ngày 10/9 không chuyển cấp cách ly lên thành F1.

 

2. Thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp ca bệnh xác định, tiếp xúc vòng 1 (F1), tiếp xúc vòng 2 (F2)

 

Theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế quy định việc cách ly và xử lý y tế như sau:

 

 Ca bệnh xác định

 Thu dung, cách ly, quản lý và điều trị bệnh nhân theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế.

 Hạn chế việc chuyển tuyến bệnh nhân để tránh lây lan trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị.

 

Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1)

Tổ chức cách ly ngay tất cả người tiếp xúc gần tại cơ sở cách ly tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR trong quá trình cách ly theo quy định.

Trong trường hợp số lượng F1 quá nhiều, vượt quá khả năng cách ly tập trung hoặc các trường hợp đặc biệt khác (người già, người hạn chế vận động, trẻ nhỏ, người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu cần phải có người chăm sóc…), thì xem xét áp dụng hình thức cách ly F1 tại nơi lưu trú 14 ngày theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR trong quá trình cách ly theo quy định.

Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

Lập danh sách F2 và tùy vào tình hình đánh giá nguy cơ, dịch tễ để tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm F2 mở rộng.

Tổ chức cách ly F2 tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm Real time RT- PCR của F1:

Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1.

Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) đều âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng./.

Hải Yến(BS)

 

tìm kiếm
WebSite
Google