Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lê Duy Thành gửi bà con quê Vĩnh Phúc đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phố trên cả nước

27/07/2021

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google