Tập trung các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác lây lan diện rộng

23/07/2021

Theo thông báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa phát hiện ổ dịch cúm A/H5N8 nào; tuy nhiên từ đầu năm 2021 đến nay đã có 7 huyện, thành phố đã xảy ra dịch Cúm gia cầm trong đó có huyện Tam Đảo với 02 hộ đều trên địa bàn xã Tam Quan. Để chủ động phòng, chống bệnh cúm gia cầm (CGC) tiếp tục lây lan trên địa bàn và thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 4154 ngày  02/7/2021 và văn bản số 5388 ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao khác lây lan diện rộng. UBND huyện đã có công văn số 1865 ngày 21/7/2021 về tập trung các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác lây lan diện rộng. Trong đó UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

 Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh CGC theo đúng các quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT và các văn bản, kế hoạch của UBND tỉnh. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện. Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa bàn; quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia cầm trên địa bàn. Rà soát, tiêm phòng bổ sung vắc xin CGC đàn gia cầm mới phát sinh, chưa được tiêm phòng đợt 1/2021; tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi không thuộc đối tượng hỗ trợ của nhà nước tổ chức tiêm phòng vắc xun cúm gia cầm đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Hướng dẫn các hộ, cơ sở chăn nuôi gia cầm thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi, tiêm vắc xin phòng bệnh CGC đầy đủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các bệnh nhân nhiễm, nghị nhiễm bệnh cúm gia cầm H5N8 và các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm khác, chủ động giám sát tại cộng đồng phát hiện sớm, cách ly kịp thời, triệt để không để lây lan; sẵn sàng điều trị bệnh nhân, đảm bảo đủ trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch CGC lây từ gia cầm sang người. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn; xử lý nghiêm các hộ, tổ chức kinh doanh trái phép, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường...

UBND huyện cũng chỉ rõ: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương./.

Hải Yến

tìm kiếm
WebSite
Google