Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

23/07/2021

Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo luôn chú trọng các giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu KT - XH, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Tạ Văn Trần, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tam Đảo cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cấp ủy chính quyền huyện Tam Đảo thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở, địa bàn phụ trách; nắm bắt tình hình đặc điểm từng khu vực, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong mọi mặt đời sống xã hội để tích cực hưởng ứng, tham gia.

Trong công tác cải cách hành chính, cấp ủy, chính quyền huyện đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc nêu gương đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ CCVC, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ; hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn hóa công sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Để xây dựng nền hành chính công phục vụ, UBND huyện đã ban hành các quy chế, quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc của cán bộ CCVC; trách nhiệm của bộ phận hành chính công trong hướng dẫn quy trình liên quan tới giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp. Bộ phận hành chính công đã phối hợp với các phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền, thực hiện đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai sót, không gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân.

 

Mô hình Trà hoa vàng ở xã Tam Quan đem lại thu nhập khá cho người dân

Để giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, nhiều năm qua cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tận dụng tiềm năng, thế mạnh ở địa phương; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để sản xuất hàng hóa năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều mô hình “dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế đã phát huy hiệu quả, không chỉ nâng cao thu nhập cho cá nhân, hộ gia đình mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Điển hình như ở xã Tam Quan, trước đây đời sống người dân gặp khó khăn, trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún. Xác định cần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân mới có thể thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, cấp ủy, chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu trồng các loại cây dược liệu phù hợp với khí hậu, chất đất địa phương như cây đinh lăng, trà hoa vàng, ba kích; chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ sang đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; mở rộng phát triển thương mại, dịch vụ. Đến nay toàn xã có trên 140 hộ chăn nuôi gia cầm, chủ yếu là gà với quy mô từ 5 – 10 nghìn con; 36 trang trại tổng hợp, hợp chăn nuôi, thả cá; 7 Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ tập trung ở các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, cây con giống, môi trường, điện, xây dựng, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm. Hiện nay,thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 46 triệu đồng/ người/ năm; số hộ nghèo giảm; số hộ khá, giàu này càng tăng; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt trên 83 %...

Có thể nói, với sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện tới cơ sở, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Tam Đảo đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục đổi mới công tác dân vận, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; xây dựng và phát triển hiệu quả các mô hình “dân vận khéo” trên cơ sở phù hợp với thực tế ở địa phương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KTXH, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn./.

Lâm Bình

 

tìm kiếm
WebSite
Google