Cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện KSND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tích cực học tập và làm theo lời Bác

16/07/2021

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát  “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, trong các năm vừa qua Chi bộ Viện KSND huyện Tam Đảo đã tích cực triển khai các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo động lực cho cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, Chi bộ VKSND huyện Tam Đảo đã xác định: Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh có hiệu quả, thì phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục với hiệu quả và chất lượng công tác kiểm sát. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã thường xuyên quán triệt, triển khai các nội dung học tập và làm theo lời Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Lấy 5 đức tính mà Bác Hồ dạy đối với cán bộ Ngành Kiểm sát để xây dựng thành chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên của Chi bộ; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Lãnh đạo chi bộ, cơ quan luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, các cán bộ, đảng viên của Chi bộ VKSND huyện đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không có những biểu hiện suy thoái và không có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp  VKSND huyện đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố được tiến hành ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm cho đến khi kết thúc giai đoạn truy tố theo quy định của pháp luật. Kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra đối với vụ án được phân công, chủ động báo cáo Lãnh đạo Viện về những khó khăn, vướng mắc để̀ kịp thời tháo gỡ, giải quyết ngay từ khi mới phát sinh; đề ra yêu cầu điều tra kịp thời, chính xác, đảm bảo việc điều tra khách quan, toàn diện, đầy đủ, đúng pháp luật, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đều có căn cứ; phát hiện kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra vụ án; kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của cơ quan điều tra... Việc truy tố được đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội cũng như không có trường hợp nào bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại...

Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”, chi bộ VKSND huyện Tam Đảo đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là: Tiếp tục tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, VKSND huyện Tam Đảo đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó yêu cầu xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức; từng cá nhân phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ do cơ quan phân công; làm việc có kế hoạch, có năng suất, chất lượng, hiệu quả; Lãnh đạo chi bộ, cơ quan thường xuyên kiểm tra cán bộ, kiểm sát viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện, những nhận thức lệch lạc... Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, việc học tập và làm theo Bác Hồ được cán bộ, đảng viên tự giác, tích cực thực hiện và trở thành việc làm thường xuyên; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị.

Với những nỗ lực của tập thể và các cá nhân, có thể khẳng định rằng, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị đã giúp cho chi bộ VKSND huyện Tam Đảo trong những năm qua luôn đạt và giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”; cơ quan Viện KSND huyện được Viện KSND Tối cao tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân , Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận là đơn vị "Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc" .

Minh Đoàn - Viện KSND huyện

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google