Tam Đảo: Xây dựng lực lượng Dân quân Tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

08/06/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân quân tự vệ (DQTV) và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ và của ủy ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương, có trách nhiệm bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương cơ sở, cơ quan, tổ chức.

Tam Đảo là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích đất tự nhiên 23.500 ha, trong đó đất đồi núi khoảng 19.266 ha, chiếm 81,7% diện tích toàn huyện; dân số hơn 86.000 người, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 44% dân số; toàn huyện có 2 tôn giáo chính gồm Phật giáo và Thiên chúa giáo. Huyện có 9 đơn vị hành chính (6 xã, 3 thị trấn). Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững ổn định; kinh tế, văn hóa, xã hội đang từng bước được đầu tư phát triển; đời sống của nhân dân và LLVT từng bước được nâng lên.

 

Lực lượng dân quân xã Minh Quang được tham gia huấn luyện hàng năm

Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của người dân, công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện công tác QS-QP địa phương, công tác DQTV, GDQP&AN đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, lực lượng DQTV huyện Tam Đảo đã tổ chức nhiều trận chiến đấu thắng lợi, củng cố niềm tin cho nhân dân, bảo vệ, phát triển lực lượng của ta và xây dựng căn cứ kháng chiến, điển hình là chiến công bắn rơi máy bay Mỹ của Trung đội dân quân xã Đạo Trù ngày 27/10/1967, trên núi San Chấy Thòi thuộc dãy Tam Đảo.

Hòa bình lập lại, trong những năm qua, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV, Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo luôn xác định xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp là nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Đảo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng DQTV phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trước hết, củng cố kiện toàn Ban CHQS cấp xã, thị trấn và Ban CHQS các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện theo đúng quy định của Luật DQTV. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị dân quân cơ động, Tổ dân quân thường trực; làm tốt công tác rà soát, đăng ký, quản lý, biên chế, tổ chức lực lượng DQTV theo đúng quy định, chú trọng các cơ sở DQTV mới được thành lập, chia tách, xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tế địa phương, với quan điểm "Dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo". Hàng năm, công tác xây dựng lực lượng DQTV của huyện luôn được gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Lực lượng DQTV được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính, bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ được chú trọng. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 30,9 %;  100% số xã, thị trấn thành lập chi bộ Quân sự. Tổ chức biên chế đội ngũ cán bộ DQTV thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng, nâng dần chất lượng. Hiện nay, trên địa bàn huyện củng cố xây dựng được 20/20 đầu mối dân quân tự vệ với tổng quân số là 1.191 đồng chí đạt 1,4% dân số. Trong đó có 9 cơ sở dân quân, 11 cơ sở Tự vệ. Trong đó Đoàn viên có 822 đồng chí, đạt 69%; nữ là 191 đồng chí đạt 16%; phục viên xuất ngũ có 277 đồng chí, đạt 23,2%. Tổ chức lực lượng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương gồm: Dân quân năm thứ nhất, Dân quân cơ động, Dân quân binh chủng và Dân quân tại chỗ. Hiện nay, toàn huyện các đồng chí Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng đều qua đào tạo quân sự từ trung cấp đến đại học. Cán bộ Ban CHQS cấp xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn củng cố, chú trọng bố trí cán bộ đã qua đào tạo chuyên nghiệp quân sự tại các trường của tỉnh, quân khu và của Bộ quốc phòng. 100% các đơn vị tự vệ có tổ chức Đảng là có lực lượng tự vệ hoạt động. Lực lượng dân quân được kiện toàn đến 100% thôn, xóm, khu dân cư. Mỗi chiến sỹ dân quân là tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, báo cáo những vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Trên mặt trận sản xuất, DQTV gương mẫu, xung kích trong lao động sản xuất, cùng với lực lượng công an giữ gìn trật tự trị an ở cơ sở, bảo vệ hậu phương, bảo vệ Ðảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước và của quân đội; gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Song song với việc tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, công tác huấn luyện không ngừng được đổi mới về nội dung, huấn luyện sát với thực tế. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Ban chỉ huy quân sự huyện căn cứ hướng dẫn công tác huấn luyện chiến đấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để cụ thể hóa ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tổ chức tập huấn cán bộ; xây dựng kế hoạch chỉ đạo huấn luyện DQTV cho từng đối tượng, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình, giáo án, cơ sở vật chất, mô hình học cụ. Quá trình huấn luyện thực hiện tốt phương châm ‘‘Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện với công tác dân vận, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, hội thi, hội thao, nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời, lấy đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ là khâu then chốt; tập trung huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng DQTV đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Theo đó, lực lượng DQTV thường xuyên duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu được phân công; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương… Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chính sách hậu phương quân đội...

Đặc biệt trong thời gian qua, bên cạnh công huấn luyện, Ban CHQS huyện còn chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn kết hợp việc huấn luyện với công tác dân vận. Các đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động dân vận như: giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân ở các thôn, nghĩa trang liệt sĩ, khuôn viên nhà văn hóa thôn; giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ sửa nhà... Từ năm 2020 đến nay đã có 1.212 đồng chí dân quân tham gia với trên 1.200 ngày công. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn phối hợp với Công an nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP và Nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh. Ban CHQS huyện đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày Lễ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của tỉnh và huyện như: Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên Đán; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4). Tích cực tham gia bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Với tinh thần xung kích, lực lượng dân quân tự vệ huyện còn tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngay sau khi huyện kích hoạt trở lại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn. Lực lượng dân quân của huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tham gia kiểm soát tại các chốt và tham gia tổ phòng phòng covid -19 tại thôn dân cư, tổ dân phố. Từ đó tập trung lực lượng dân quân huyện tham gia phun thuốc khử khuẩn các khu vực được phân công, trực tiếp tuyên truyền cho các công dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, ngăn ngừa dịch xâm nhập vào địa bàn. Bên cạnh đó, dân quân tại các thôn cũng đã phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, hạn chế ra khỏi địa bàn khi không cần thiết...Tính đến nay, toàn huyện có 62 đồng chí dân quân tham gia phòng chống dịch tại các các chốt kiểm soát dịch của huyện, cơ quan, đơn vị địa phương. Cùng với việc tham gia tích cực các nhiệm vụ và hoạt động của địa phương, lực lượng dân quân của huyện còn tích cực tham gia bảo vệ và phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Toàn huyện có 193 đồng chí dân quân tham gia phục vụ tại 97 khu vực bỏ phiếu của huyện. Mỗi xã, thị trấn còn duy trì 01 Tiểu đội Dân quân trực sẵn sàng chiến đấu.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền Luật DQTV và các văn bản liên quan; chỉ đạo chặt chẽ công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ  DQTV; công tác xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của quân khu; tập trung củng cố kiện toàn đội ngũ cán Ban CHQS cấp xã, thôn đội; nâng cao chất lượng lực lượng Dân quân cơ động; quan tâm xây dựng, phát triển lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân; thường xuyên duy trì huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động của lực lượng DQTV…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google