UBND huyện Tam Đảo sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021

04/05/2021

 

Chiều ngày 29/4/2021, UBND huyện Tam Đảo tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021.

 

 

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021.

Sau 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 huyện Tam Đảo đã tổ chức và làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhận thức đầy đủ về Luật NVQS; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Các cấp Ủy, Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chủ động phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác phúc tra, rà soát, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật, công dân đi khám sức khỏe bảo đảm đúng quy định, công khai niêm yết các loại danh sách công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trong thời hạn 20 ngày theo đúng luật NVQS. Huyện đã hoàn thành tốt, thực hiện đúng, đủ các nội dung theo quy định của Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Hàng năm, huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Trong 6 năm, huyện đã tổ chức giao nhận 918 thanh niên lên đường nhập ngũ, theo đúng chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch cho các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân theo đúng tuần tự các bước, chú trọng thực hiện "3 gặp" (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương) và “4 biết” (biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức). Huyện đã làm tốt công tác hậu phương quân đội, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tặng quà cho công dân trước khi nhập ngũ; tổ chức tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích chấp hành tốt. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Phát huy những kết quả đã đạt được, những năm tiếp theo, huyện tiếp tục thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân; thực hiện nghiêm túc các văn bản cấp trên và triển khai kịp thời, phù hợp, có chất lượng; thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

 

Nguyễn Trình

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google