Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ III để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

17/04/2021

Chiều ngày 17/4, tại phòng họp số 2 Huyện ủy Tam Đảo, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Tam Đảo đã tổ Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Tạ Văn Trần – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Tam Đảo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Mười – TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Ông Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy; Phòng Nội vụ - Thư ký ủy ban bầu cử huyện.

 

 

 

Các đồng chí thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã biểu quyết  thống nhất đồng ý cho 9 ứng cử viên có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện: Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Báo cáo danh sách những người có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và dự kiến số lượng, danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện. Qua báo cáo cho thấy có 66/66 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện  đã được cử tri nơi cư trú nhận xét và tín nhiệm cao có đủ điều kiện để tham gia Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 nếu trúng cử.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung được báo cáo tại hội nghị, các ứng cử viên đều đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định, đồng thời mong muốn trên cơ sở danh sách chính thức những người ứng cử, sẽ lựa chọn được những người tiêu biểu nhất về phẩm chất, năng lực và trình độ, đại diện cho các thành phần tham gia HĐND huyện khóa III.

Sau khi thảo luận các đại biểu đã nhất trí về: báo cáo các hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến, tín nhiệm đối với đại biểu HĐND huyện được tổ chức khách quan, chu đáo, nghiêm túc và trang trọng, nội dung hội nghị đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thủ tục, trình tự và thời gian, tỷ lệ cử tri tham dự các hội nghị đều đảm bảo đúng theo đúng quy định của pháp luật.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị của các ứng cử viên. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chưa nhận được các vấn đề cần xác minh, làm rõ rõ đối với toàn bộ những người ứng cử. Hội nghị cũng đã thống nhất đồng ý cho 9 ứng cử viên có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, đồng thời quyết định lập danh sách 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó có cơ cấu, thành phần cụ thể: Nữ chiếm 36,84%, trẻ tuổi chiếm 40,35%; ngoài Đảng chiếm 12,28%), dân tộc chiếm 35,08%, tôn giáo chiếm 1,7%./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google