Thị trấn Hợp Châu tăng cường xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn

12/04/2021

Cùng với công tác tuyên truyền, xây dựng chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua Thị trấn Hợp Châu đã tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai.

 

Chính quyền Thị trấn Hợp Châu tổ chức xử lý xây dựng trái phép của gia đình ông Tống Văn Trọng ở Tổ dân phố Bảo Phác

Với quyết tâm kiên quyết không để phát sinh mới các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các chính sách pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, xây dựng. Qua đó, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng đô thị của nhân dân từng bước được nâng lên. Từ đầu năm đến nay, Thị trấn Hợp Châu đã tiến hành phát hiện và ngăn chặn xử lý 03 trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn. Đối với những trường hợp đã ký cam kết với huyện thực hiện xử lý trong năm 2021 đến nay Thị trấn Hợp Châu đã xử lý được 03 trường hợp. Ngay trong sáng ngày 9/4/2021 các lực lượng của Thị trấn Hợp Châu đã tiến hành xử lý 03 trường hợp xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp và kênh mương thủy lợi./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google