Tam Đảo huy động trên 985 tỷ đồng đầu tư cho các công trình, dự án trong giai đoạn 2021-2025, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế-xã hội

29/03/2021

Trên cơ sở nhu cầu hạ tầng của các địa phương, nhất là thực hiện Nghị quyết đại hội Đại hội đại biểu huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu đến năm 2025 huyện Tam Đảo có đủ các điều kiện để trở thành Thị xã. Do vậy huyện Tam Đảo đã tập trung rà soát, huy động các nguồn vốn, bố trí ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng như: Giao thông, giáo dục, quy hoạch, văn hóa, lĩnh vực quản lý nhà nước... trong đó ưu tiên các công trình quan trọng, có tính chiến lược, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong tình hình mới.

Thời gian qua, huyện Tam Đảo được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tỉnh nên nhiều chương trình, dự án đã được triển khai trên địa bàn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Đến nay toàn huyện có 100% các xã được công nhận là xã NTM, có 02 xã Hợp Châu và Đại Đình được công nhận là Thị trấn, huyện cơ bản đủ các tiêu chí của huyện NTM; 100% các trường học ở các bậc học trên địa bàn được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ I; hạ tầng các khu du lịch dịch vụ trên địa bàn cũng được đầu tư ngày càng khang trang…

Theo Nghị quyết số 41/ NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 được thông qua tại kỳ họp thứ 2, tổng nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư các công trình dự án mới là 985,223 tỷ đồng, dự kiến đầu tư cho 130 dự án.

Riêng trong năm 2021 huyện bố trí tổng nguồn vốn là 191 tỷ đồng đầu tư cho trên 40 công trình, dự án trong đó có một số công trình chuyển tiếp.

Để nâng cao hiệu quả của chương trình, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã đề ra các giải pháp như đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, tăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực;thực hiện rà soát hồ sơ công trình, dự án đầu tư phù hợp với đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư công, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; xem xét mức bố trí cho từng dự án đảm bảo phù hợp với với khả năng cân đối vốn đầu tư, tuân thủ nghiêm túc mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên trong đầu tư…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google