Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân

16/11/2020

Bước vào mùa tuyển quân năm 2021, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đây là hoạt động thường niên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm tuyển chọn và gọi công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân, xong chỉ những công dân đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và khi Quân đội có nhu cầu mới được gọi nhập ngũ. Nhập ngũ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển. Ngoài ra, khi công dân hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khác cũng được coi là hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Về nội dung này, Điều 4 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định cụ thể như sau:

1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.

3. Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

b) Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

c) Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

d) Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

đ) Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân, những trường hợp trốn, tránh, chống đối hoặc vi phạm đều bị xử lý theo pháp luật. Về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định được quy định trong Nghị định 120/2013/NĐ-CP như sau::

- Phạt tiền từ 500.000 - 01 triệu đồng với hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển mà không có lý do chính đáng (Điều 5).

- Phạt tiền từ 800.000 - 1,2 triệu đồng với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng (khoản 1 Điều 6).

- Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng với hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự (khoản 2 Điều 6).

- Phạt tiền từ 1,5 - 2,5 triệu đồng với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ (Điều 7).

Ngoài ra, Điều 332 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng - 02 năm. Mức phạt cao nhất của tội này là 05 năm tù trong trường hợp: Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình; Phạm tội trong thời chiến; Lôi kéo người khác phạm tội./.

Nguyễn Trọng Tuấn-Ban CHQS huyện Tam Đảo

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google