Chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại vụ đông xuân 2020

23/03/2020

 

Vụ xuân năm 2020, toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy vụ xuân, đảm bảo đúng khung thời vụ với tổng diện tích 2.115ha lúa và 317ha các loại cây gieo trồng khác. 

 

Người  dân xã Minh Quang chủ động phòng trừ sâu bệnh hại vụ đông xuân 2020

 

Theo thông báo của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, hiện nay cây lúa trên địa bàn huyện đang trong giai đoạn đẻ nhánh, qua kiểm tra thực tế cây lúa đang bắt đầu xuất hiện một số sâu bệnh gây hại như bệnh đạo ôn, ruồi đục lá, bệnh vàng lá. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt không bị sâu bệnh hại, ngay từ đầu vụ ngành nông nghiệp huyện và chính quyền các địa phương đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất vụ xuân. Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án tích trữ nước tại các hồ đập, điều tiết, sử dụng nước khoa học tiết kiệm đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho cây trồng và mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về công tác phòng trừ sâu bệnh, đến thời điểm này, các loại cây trồng vụ xuân trên địa bàn huyện đều đảm bảo sinh trưởng tốt, chưa phát sinh dịch bệnh. Tuy nhiên, để cây trồng vụ xuân đạt năng suất và sản lượng cao, ngành chuyên môn và cấp ủy chính quyền các địa phương trong huyện tiếp tục quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi để chủ động nguồn nước; cán bộ khuyến nông cơ sở và đội ngũ cán bộ kỹ thuật trạm bảo vệ thực vật thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn người dân điều tiết nước hợp lý, phù hợp với sự sinh trưởng phát triển của cây lúa, bón phân thúc, kết hợp làm cỏ, sục bùn, kiểm tra và sớm xử lý kịp thời khi có sâu bệnh xuất hiện. 

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào