Huyện Tam Đảo với công tác giảm nghèo

27/02/2020

 

Trong thời gian qua để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, phát triển KT-XH nâng cao đời sống người dân, Huyện ủy - UBND huyện đã chỉ đạo các Ban, ngành, địa phương tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, dần loại bỏ tư tưởng của một bộ phận dân cư còn ỷ nại, dựa dẫm vào chính sách, muốn ở lại hộ nghèo, cận nghèo hoặc được vào hộ nghèo, hộ cận nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước; tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm hay, gương điển hình trong thực hiện chương trình giảm nghèo; các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả thoát nghèo vươn lên làm giàu để nhân rộng. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo ở các lĩnh vực như: hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, trợ giúp pháp lý; đẩy nhanh việc lập hồ sơ của các đối tượng học sinh, sinh viên đề nghị hỗ trợ miễn giảm học phí được hỗ trợ kịp thời đến người nghèo. Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững.

 

Mô hình chăn nuôi bò sữa ở xã Bồ Lý có hiệu quả kinh tế cao

Với những giải pháp thiết thực hiệu quả, mỗi năm huyện đã giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã và đang góp phần tăng thu nhập, giải quyết cho lao động của địa phương như:  Mô hình nuôi bò sữa ở xã Bồ Lý, mô hình nuôi gà tại xã Tam Quan, mô hình chăn nuôi lợn ở xã Minh Quang…. Đặc biệt nhiều chương trình vay vốn ưu đãi được triển khai giúp cho người dân,doanh nghiệp, HTX có thể tiếp cận được các nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất, tăng thu nhập cải thiện đời sống của nhân dân. Năm 2019, tổng nguồn vốn của các ngân hàng trên địa bàn đạt trên 1.935 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 61,2 triệu đồng bằng 110% so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3,34% giảm 1,29% so với năm 2018./.

 

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào