Tập trung huy động nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí huyện NTM trong năm 2021

11/10/2021

Chiều ngày 07/10/2021, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện đã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Ban chỉ đạo; đồng chí Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phó Ban chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện.

 

Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. 9 tháng qua huyện đã huy động được ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 27,8 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất. Căn cứ theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính Phủ, đến nay huyện đã đạt 9 tiêu chí của NTM, tuy nhiên còn 01 điều chưa đạt vì có 6/6 xã chưa đạt tiêu chí nông thôn mới theo vùng đồng bằng Sông Hồng. Đối với việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay xã Hồ Sơn đã đạt 3/5 tiêu chí, 02 tiêu chí chưa đạt là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và hạ tầng kinh tế xã hội. Đối với 02 thôn dân cư NTM kiểu mẫu là thôn Tân Long xã Hồ Sơn và thôn Chùa vàng xã Minh Quang đều đã đạt 9/9 tiêu chí.

Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, phát triển các sản phẩm đặc trưng có lợi thế gắn với phát triển du lịch, dịch vụ ở địa bàn. Chỉ đạo xã Hồ Sơn thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, giải pháp cần tập trung thực hiện các tiêu chí để huyện đủ điều kiện là huyện NTM trong năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, trưởng Ban chỉ đạo khẳng định: Thời gian qua, việc thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, tiến độ đạt chậm. Mặc dù thời gian trong năm 2021 còn lại rất ngắn. Xong với quyết tâm cao nhất huyện sẽ tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn, đặc biệt là đối với các tiêu chí của huyện NTM, xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu cần phải rà soát, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành. Rà soát, huy động các nguồn lực để thực hiện triển khai theo đúng kế hoạch. UBND huyện chủ động báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về những khó khăn vướng mắc để tỉnh có sự hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, Trong đó, tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí của xã có lộ trình về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu, huyện NTM; đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, cổ vũ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Bên cạnh đó đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí Phó Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện thực hiện chỉ đạo các phòng, ban cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện tốt các tiêu chí theo nhiệm vụ được phân công; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tiến độ chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Đồng chí Phó Ban chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị phối hợp với các cơ quan thuộc UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân cùng tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng thiết thực, hiệu quả…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào