UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9

29/10/2021

Ngày 29/9/2021, UBND huyện Tam Đảo tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021. Đồng chí Đinh Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thái Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Bích Ngọc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện, các ban HĐND huyện, trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe: Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; Trung tâm Y tế huyện báo cáo công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện đến hết tháng 9, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tiếp theo; Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo Quy chế quản lý đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện Báo cáo Tờ trình xin ý kiến ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9, nhiệm vụ tháng 10/2021. UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đến hết tháng 9, nhiệm vụ tháng 10/2021.

 

Đồng chí Đinh Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2021: Hầu hết các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa- xã hội cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra; chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất, làm tốt công tác thủy lợi. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 6.779ha đạt 93,7% kế hoạch, trong đó diện tích cây lúa là 4.575ha, năng suất ước đạt 51,2 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 13.800 tấn. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong việc lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình xây dựng trọng điểm. An ninh- quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Làm tốt công tác tiếp dân, tích cực giải quyết đơn thư; thực hiện tốt chính sách người có công, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; phát huy được hiệu quả công tác tuyên truyền trên các hình thức. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 –2026; kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân huyện Khóa III được tổ chức trang trọng, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19, triển khai kế hoạch tiêm vacxin an toàn, đúng đối tượng. Đến ngày 28/9/2021 huyện đã triển khai 9 đợt tiêm vacxin Covid – 19 với 12.902 người được tiêm vắc xin, trong đó có 3.229 người được tiêm đầy đủ 2 mũi.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 là trên 1.227 tỷ đồng đạt 168,7% kế hoạch huyện giao, đạt 169,2% kế hoạch tỉnh giao trong đó thu cân đối là 181,7 tỷ đồng; tổng chi ngân sách huyện thực hiện 766 tỷ đồng đạt 111,6% kế hoạch huyện giao. Trong điều hành chi ngân sách đã thực hiện đúng theo dự toán, đúng định mức, đúng chế độ, chính sách quy định đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên. UBND huyện đã chủ động bố trí kinh phí để chi phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

Trong 3 tháng cuối UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện nội dung trọng tâm các khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đảm bảo an ninh quốc phòng; thu hút nguồn lực xã hội. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, củng cố vững chắc quốc phòng- an ninh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Mười - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy chế theo quy định. Sau khi ban hành các quy chế các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm chỉnh chấp hành.

Về kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2021 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, quyết tâm cao nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đặc biệt là đối với những nhiệm vụ đã ký cam kết với Huyện ủy, Tỉnh ủy - UBND tỉnh trong năm 2021.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; nhất là các địa phương cần rà soát, nắm chắc số người từ các địa bàn ngoài tỉnh vào địa bàn; số người được ưu tiên từ Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam về Vĩnh Phúc theo chủ trương của tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc cin phòng Covid-19 đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư để thực hiện tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Đối với việc giải quyết đất dịch vụ cho người dân, chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15/10 gửi lên Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện để trình UBND huyện giải quyết đất dịch vụ cho người dân. Các xã, thị trấn phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng theo đúng chỉ tiêu, thời gian hoàn thành như đã cam kết với huyện.

Ngoài ra các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện công tác cải cách hành chính; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; quốc phòng an ninh, nhất là chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào