ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN TAM ĐẢO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

16/07/2021

Chiều ngày 15/7/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 để sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Đồng chí Tạ Văn Trần - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình bày dự thảo Báo cáokết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác MTTQ tham gia cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị tiến hành thảo luận, góp ý, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, MTTQ các cấp trong huyện cùng với các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ các cấp vào cuộc tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên quan tâm công tác nắm bắt và phản ảnh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước từng bước đi vào thực chất và đạt hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát tiếp tục được triển khai đồng bộ, đi vào nề nếp, thực chất hơn. Công tác phản biện xã hội được tổ chức có hiệu quả hơn, nhiều văn bản, hội nghị phản biện có chất lượng tốt được tiếp thu, phản hồi. Công tác phối hợp tham mưu củng cố, kiện toàn xây dựng bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh ngày càng tinh gọn, hiệu quả. Thông qua các hoạt động, MTTQ các cấp ngày càng thực hiện tốt vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của huyện.

 

Đồng chí Tạ Văn Trần – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận, đánh gia cao kết quả và đóng góp của Mặt trận các cấp đối với phát triển chung của huyện trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chương trình xây dựng NTM. Đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch - đẹp”; thực hiện tốt tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021; tham gia ủng hộ quỹ vắcxin... Thực hiện tốt quy chế dân dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.../.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào