BTV Huyện ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

17/04/2021

Sáng ngày 17/03/2021, BTV Huyện ủy họp để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị, cùng dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Mười - TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí trong BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến về: Dự thảo đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Huyện ủy. 

Sau khi nghe UBND huyện báo cáo dự thảo đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Văn phòng Huyện ủy báo cáo dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã thảo luận và thống nhất cơ bản nhất trí với nội dung của đề án mà UBND huyện đã trình. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý đối với nội dung trong đề án như: Chưa nhất quán được những mục tiêu để thành lập phụ lục trong đề án, cần nêu rõ hơn các đề xuất kiến nghị của đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do vậy các cấp chính quyền, tổ chức thực hiện phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện cho hoàn thành đề án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Huyện ủy đồng chí Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long yêu cầu Văn phòng Huyện ủy cần làm ngắn gọn và cụ thể hơn.

Kết luận hội nghị đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện Tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo sự góp ý của BTV Huyện ủy; UBND huyện làm Tờ trình trình Ban chấp hành Huyện ủy về ban hành Nghị quyết lãnh đạo của ban chấp hành Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hộ 5 năm giai đoạn 2021-2025; UBND huyện phối hợp với Văn Phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo dự thảo lại nghị quyết để trình Ban chấp hành Huyện ủy; giao Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị tài liệu họp Ban chấp hành Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị 1 báo cáo của Ban thường vụ Huyện ủy để báo cáo Ban chấp hành Huyện ủy về nội dung của dự thảo nghi quyết của Ban chấp hành Huyện ủy./.

Nguyễn Trình

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào