Tam Đảo tổ chức hội thảo đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu

05/01/2022

Chiều ngày 04/01/2021, huyện Tam Đảo đã tổ chức Hội thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tham dự hội thảo có đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội thảo; các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ; đồng chí Trần Thái Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Bích Ngọc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của huyện là người đồng bào dân tộc Sán Dìu. Tham gia hội thảo còn có đại diện các ông, bà là thầy cúng, nghệ nhân ưu tú, chủ nhiệm CLB hát Soọng cô tiêu biểu trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội thảo

Theo dự thảo Đề án nêu rõ: Tam Đảo là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 42,16% trong đó chủ yếu là dân tộc Sán Dìu. Để có cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá đúng bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu trên địa bàn huyện. UBND huyện đã xây dựng dự thảo đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc”.

Tại hội thảo các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan tới những nét văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu trên địa bàn huyện Tam Đảo như: Trang phục, chữ viết, tiếng nói, cách phát âm, ẩm thực, những nét văn hóa tâm linh, kiến trúc và các ngày lễ tết của người đồng bào dân tộc Sán Dìu…

Một số đại biểu tham gia phát biểu tại hội thảo

 

Phát biểu tại hội thảo đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các đại biểu cho bản Đề án của huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng khẳng định: Việc xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu huyện Tam Đảo, tỉnh vĩnh Phúc” là rất cần thiết và huyện Tam Đảo mong muốn xây dựng đề án này để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu thông qua những nét chính về tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, quá trình phát triển của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Đồng chí Lưu Đức Long cũng khẳng định để thực hiện tốt đề án thì trước hết chúng ta phải giữ gìn tốt những gì đang có; tiếp đó là phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào Sán Dìu. Với việc xây dựng Đề án này, nhà nước cũng chỉ định hướng, còn người dân mới là chủ thể thực hiện và thụ hưởng các giá trị văn hóa ấy. Đồng chí Lưu Đức Long cũng yêu cầu UBND huyện, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kỹ, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để lựa chọn các từ ngữ đưa vào Đề án đảm bảo chính xác, chất lượng nhất…/.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào