Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thái Sơn tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2022

07/01/2022

Sáng ngày 05/01/2022 đồng chí Trần Thái Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi tiếp công dân đình kỳ tháng 01 năm 2022.

 

Đồng chí Trần Thái Sơn – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thái Sơn đã tiếp 10 lượt công dân đến từ các xã, thị trấn: Xuân Lôi thuộc huyên Lập Thạch; Đạo Trù, Minh Quang, Thị trấn Đại Đình, Hợp Châu. Nội dung các kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến các nội dung về: Đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử đất; chính sách đất dịch vụ; vấn đề ô nhiễm môi trường, giải quyết tranh chấp đất đai; giải quyết các vi phạm về lấn chiếm đất đai…

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị phản ánh của các công dân, các ý kiến tham vấn, tham gia của các cơ quan liên quan, đồng chí Trần Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã trân trọng tiếp thu các ý kiến của công dân. Với từng vụ việc cụ thể đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện giải quyết theo đúng thẩm quyền và có thời hạn hoàn thành cụ thể. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thái Sơn cũng chia sẻ với những khó khăn của công dân, xong cũng đề nghị các công dân sau khi các cơ quan, chính quyền đã giải quyết theo đúng quy định thì cần chấp hành theo chính sách pháp luật của Nhà nước, tránh phải đi lại nhiều lần. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm../.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào