Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp thứ tư, HĐND xã Tam Quan nhiệm kỳ 2021-2026

04/01/2022

Sáng ngày 30/12/2021, HĐND xã Tam Quan nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Về dự có đồng chí Khổng Đình Ngôn - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng dự các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa III đơn vị xã Tam Quan.

Tại Kỳ họp, UBND xã Tam Quan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021, phương hương nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND xã Tam Quan nhiệm kỳ 2021-2026

Nhìn chung, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tam Quan đã đoàn kết, thống nhất từng bước vượt qua các khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch năm 2021 đã đề ra. HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng và quyền hạn theo Luật định; Kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND và các chức danh khác theo thẩm quyền; tích cực và khẩn trương xây dựng các chương trình hoạt động làm căn cứ để triển khai thực hiện theo chương trình toàn khóa và trong năm 2021. UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã chúng ta đã thành công tốt đẹp, đúng pháp luật, dân chủ. Kinh tế -xã hội được duy trì; An sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, thách thức, những mặt còn hạn chế đặt ra cần giải quyết, như: Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu có nhiều chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covi-19; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND ở một số đơn vị bầu cử, một số nơi, một số thời điểm còn lúng túng. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra do đó hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, văn hóa - xã hội bị ngừng trệ; Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhất là công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản, môi trường. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới không giảm mà tăng 0,61% so với năm 2020; đời sống của nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn địnhSự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ có nội dung chưa chặt chẽ; trong chỉ đạo, điều hành còn có thời điểm thiếu quyết liệt, sâu sát...

Tại Kỳ họp thứ IV, Uỷ ban MTTQ xã Tam Quan thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; UBND xã báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước của xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND xã Tam Quan nhiệm kỳ 2021-2026 cũng giành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận. Các thảo luận tại Kỳ họp đều nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND-UBND xã  quan tâm hơn nữa đến các vấn đề trong BVMT, đảm bảo an ninh trật tự và sản xuất nông nghiệp của địa phương…

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Khổng Đình Ngôn - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả mà HĐND-UBND xã Tam Quan đạt được trong năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Tam Quan phải tập trung đồng bộ các giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid- 19 vừa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế qua các báo cáo của UBND, HĐND xã đã chỉ ra; có các giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, nhất là việc duy trì và phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình hiện nay. Hoàn thiện và triển khai ngay các chương trình, kế hoạch để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền địa phương theo hướng trọng tâm, trọng điểm; sáng tạo, quyết liệt hơn; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành; gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với đề cao trách nhiệm cán bộ - công chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư của công dân và những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân, vì vậy  trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất, phản ánh với các cơ quan của huyện để kịp thời xem xét, giải quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân các dân tộc trên địa bàn xã…

Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND xã Tam Quan nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp; Kỳ họp đã thống nhất thông qua các Nghị quyết với mục tiêu phát triển KT-XH của xã trong năm 2022./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào