Xã Đạo Trù thực hiện Đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân để thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân

04/01/2022

Mới đây, xã Đạo Trù đã tổ chức hội nghị đối thoại giữ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2021.

 

Toàn cảnh buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại lãnh đạo UBND xã đã thông tin tình hinh phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đồng tình với những kết quả đạt được trong năm 2021; kế hoạch, giải pháp mà cấp ủy, chính quyền địa phương đã đặt ra trong năm 2022. Người dân xã Đạo Trù đã phát biểu với nhiều ý kiến sát thực tế đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã trả lời và ý kiến, kiến nghị với cấp trên. Trong đó tập trung vào các nội dung: Giải quyết đất dãn dân trong dự án Hồ chứa nước Đồng mỏ; công tác cán bộ ở địa phương còn yếu; vấn đề về môi trường, việc thu gom rác thải; chất lượng giáo dục của địa phương còn thấp; việc đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn còn chưa công bằng; việc xử lý lấn chiếm đất đai của địa phương còn chậm; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; công trình giao thông một số tuyến bị xuống cấp cần được sử chữa…

Tại buổi đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  xã đã trực tiếp trao đổi, giải trình đối với các ý kiến của nhân dân và giao cho công chức chuyên môn của địa phương làm rõ; với những nội dung nào không thuộc thẩm quyền thì chuyển cấp trên bằng văn bản theo thẩm quyền.

Có thể khẳng định, việc tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là việc làm rất thiết thực, hiệu quả; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ đó, công tác tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước thuận lợi hơn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Điều quan trọng hơn cả là thông qua hoạt động đối thoại này đã tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Qua các cuộc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá được chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống như thế nào, cái được, cái chưa được để có thể phát huy hoặc điều chỉnh kịp thời./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào