Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

04/01/2022

Thực hiện qui định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Mới đây, đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy Tam Đảo tổ chức buổi tiếp dân định kỳ tháng 12/2021 để tiếp nhận nội dung công dân kiến nghị; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Cùng dự có đồng chí Trần Thái Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp 01 lượt công dân đại diện cho hơn 20 công dân của Tổ dân phố Đồng Lính, thị trấn Đại Đình. Người dân phản ánh, kiến nghị giải quyết việc lấn chiếm và bàn giao mốc giới con đường lên lũng giếng đá rậm Phủ Mây thuộc Tổ dân phố Đồng Lính, thị trấn Đại Đình. Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo với đồng chí Bí thư Huyện ủy, thông tin đến công dân về kết quả, tiến độ thực hiện đối với nội dung công dân kiến nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long nhấn mạnh: Ý kiến phản ánh của người dân đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp nhận và giao cho các cơ quan, đơn vị giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay việc giải quyết của các cơ quan tiến độ vẫn còn chậm chưa đạt yêu cầu đề ra. Do vậy đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Đảng ủy - UBND Thị trấn Đại Đình phải tập trung xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân đảm bảo đáp quyền, lợi ích chính đáng của người dân được thỏa đáng, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Chủ tịch UBND Thị trấn Đại Đình phải tập trung giải quyết nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền và phải có văn bản trả lời dứt điểm với người dân Tổ dân phố Đồng Lính xong trước ngày 05/01/2022; đồng thời có báo cáo kết quả giải quyết về Huyện ủy - UBND huyện. Nếu sau ngày 05/1/2022 Chủ tịch UBND Thị trấn không có văn bản trả lời người dân theo đúng thẩm quyền thì các cơ quan của huyện như Thanh tra huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ xem xét kiểm tra trách nhiệm đối với đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn. UBND chỉ đạo các phòng, ban liên quan chủ động phối hợp với UBND thị trấn trong việc giải quyết các kiến nghị phản ánh của công dân đảm bảo theo đúng tiến độ. Ủy ban MTTQ huyện cũng thực hiện giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị theo đúng thẩm quyền…/.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào