UBND huyện Tam Đảo tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021

29/04/2021

 

Sáng ngày 27/4/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 4/2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đinh Văn Mười – TUV, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có Thường trực HĐND huyện; các Phó chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 

 

 

Đồng chí Đinh Văn Mười – TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực UBND huyện đã nghe các phòng, ban, cơ quan, đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021; các nội dung chuyên đề tại hội nghị và một số nội dung quan trọng khác. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo:

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021. Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, các ngành, địa phương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và đạt kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực. Tuy nhiên trong 4 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng còn chậm; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều bất cập, lúng túng và chưa xử lý triệt để. Để triển khai có hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021, tháng 5 và 7 tháng cuối năm UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động điều chỉnh, xây dựng kế hoạch có các giải pháp thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ:

Rà soát lại chương trình công tác năm, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong 4 tháng đầu năm 2021. Tập trung mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2021.

 

Khẩn trương hoàn thiện các chương trình, dự án, đề án, các nhiệm vụ UBND huyện đã giao, kịp thời báo cáo UBND huyện theo kế hoạch.

Xây dựng các kế hoạch, đề án để tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Tam Đảo. UBND các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn, báo cáo UBND huyện theo quy định.

Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (các cơ quan, đơn vị đã được tập huấn; đã tổ chức ký cam kết), do đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện.

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, vật nuôi. Các xã, thị trấn; phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí rà soát tổng thể các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện ngay việc hoàn thiện, duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch và hoàn thiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới để đề nghị thẩm tra xét công nhận.

Tiếp tục triển khai và xây dựng mỗi xã, thị trấn có một sản phẩm đặc trưng để quảng bá, giới thiệu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học, xét tốt nghiệp cho học sinh; xét và thi đầu vào các cấp học cho năm học mới. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện, tiếp tục tăng cường xây dựng trường chuẩn quốc gia theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cần tuyên truyền, chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh ở người, các dịch bệnh mùa hè, nhất là dịch bệnh covid-19 tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Quản lý tốt các hoạt động hành nghề y dược tư nhân, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

Giao Trung tâm Y tế huyện thành lập Tổ công tác để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh trong các dịp nghỉ lễ, trước mắt là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo, chính sách dân tộc và tôn giáo. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc và tôn giáo. Tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản (đất đá), môi trường. Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật.

 Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và an ninh nông thôn. Quản lý tốt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Có kế hoạch, phương án triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đặc biệt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt khu du lịch Tam Đảo, Khu danh thắng Tây Thiên.

Về tiến độ và công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện và địa phương quản lý; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời giải quyết đơn thư có liên quan. Thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo kế hoạch và các mốc thời gian đảm bảo tiến độ và kết quả theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác PCTT&TKCN năm 2021 yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương đặc biệt là phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm, Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Tam Đảo, UBND các xã, thị trấn: Rà soát kế hoạch, điều chỉnh hoàn thiện các phương án, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy bảo vệ rừng; triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là ứng phó sự cố hồ đập, sạt lở trong mùa mưa bão. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát ngay các khu vực, địa điểm có nguy cơ mất an toàn, có kế hoạch khắc phục ngay để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; chủ động và tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh của công dân theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện tập trung đông người, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn của địa phương nhất là dịp trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về tiến độ triển khai thực hiện các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tìm cách tháo gỡ khó khăn, quyết liệt triển khai thực hiện để hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời có báo cáo tiến độ hàng tuần về Thường trực UBND huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết./.

 

Nguyễn Trình

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào