Hội nghị sơ kết bước 1 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

20/04/2021

Sáng ngày 20/04/2021, Ủy ban bầu cử huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy, thành viên Hội đồng bầu cử tỉnh; đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Đồng chí Đinh Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện; đồng chí Nguyễn Thành Chung – Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tạ Văn Trần - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Tam Đảo đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện; Ủy Ban bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyên.

 

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIV phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo sơ kết bước 1 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua nghe báo cáo, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được huyện triển khai theo đúng quy định của Luật bầu cử. Huyện đã thành lập Ủy Ban bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ; thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử gồm tiểu ban Tuyên truyền; tiểu ban An ninh – trật tự và tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

 

Ủy ban Bầu cử huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác bầu cử trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Tỉnh. Theo đó, trên địa bàn huyện Tam Đảo có 9 đơn vị bầu cử, với 97 địa điểm bỏ phiếu, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu theo luật định là 35 đại biểu, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 66 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 232 đại biểu, số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 469 đại biểu.

 

Đồng chí Trần Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ 2 và thực hiện điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đều được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chuẩn bị chu đáo, dân chủ, khách quan và đúng pháp luật. Công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử được chú trọng, triển khai sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và tuyên truyền trực quan. Ngoài ra các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo công tác an ninh, trật tự phục vụ cho bầu cử cũng được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Chung – Phó Bí thư Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện duy trì thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIV ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đến toàn thể cán bộ, công nhân và nhân dân trên địa bàn. Bám sát các quy định của Luật Bầu cử, kế hoạch bầu cử của huyện. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến cử tri từng thôn, các tổ dân phố.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đinh Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện đề nghị trong thời gian tiếp theo đối với Ủy ban bầu cử các cấp, các tiểu ban phục vụ bầu cử cần bám sát chỉ đạo của cấp trên và biểu tiến độ thời gian và các công việc phải triển khai phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó quan tâm làm tốt việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu; tiếp tục cập nhật thông tin, chỉnh sửa niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Các tiểu ban phục vụ bầu cử tích cực triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Với quyết tâm và sự vào cuộc của các đơn vị, các ngành, các cấp, phấn đấu tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng luật, dân chủ và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào