Ủy ban bầu cử huyện triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn

27/01/2021

Sáng ngày 26/01/2021, Ủy ban bầu cử huyện Tam Đảo đã tổ chức họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đinh Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.  Tham dự cuộc họp, có đồng chí Nguyễn Thành Chung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên ủy Ban bầu cử huyện và các Tiểu ban, thanh viên các ban bầu cử huyện.

 

Đồng chí Đinh Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại phiên họp về tình hình tiến độ triển khai công tác bầu cử, Phòng Nội vụ huyện cho biết biết: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử của Trung ương, của Tỉnh đã được huyện triển khai theo đúng tiến độ. Huyện đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử huyện, thành lập 03 tiểu ban giúp việc cho công tác bầu cử: Tiểu ban nhân sự; tiểu ban tuyên truyền; tiểu bản đảm bảo ANTT và y tế. Phòng Nội vụ cũng đã chủ động xác định các mốc thời gian thực hiện công tác bầu cử theo quy định…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh: Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc; có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đông chí Chủ tịch Ủy ban bầu cư huyện đề nghị Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện hoàn thiện để ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử huyện theo quy định và là cơ sở để các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đồng thời cơ quan Thường trực cũng xác định các mốc thời gian để tham mưu cho Ủy ban bầu cử huyện ban hành, triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng luật định. Căn cứ vào các nhiệm vụ được phân công, các thành viên của Ủy ban bầu cử triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của mình. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử chủ động lãnh đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn được giao phụ trách. Các tiểu ban cũng phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch thực hiện đảm bảo theo đúng thời gian. Các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị phải tập trung cao độ cho cuộc bầu cử song song với đó cũng phải nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2021 đã đề ra. HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ các cấp cũng cần tăng cường phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong đó cần quan tâm để chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.../.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào