Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2012

26/04/2012

1. Tổ chức tiêm phòng:

1.1. Đối tượng, loại vắc xin, tỷ lệ tiêm phòng:

*  Tiêm phòng gia súc:

- Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối tượng bắt buộc tiêm phòng:

+ Trâu, bò: Tiêm vắc xin Lở mồm long móng type O, vắc xin Tụ huyêt trùng nhũ hóa cho 80% tổng đàn trở lên (trâu, bò đã được tiêm vắc xin Tụ huyết trùng nhũ hóa trong đợt 2/2011 không thuộc diện tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng nhũ hóa trong đợt này). Tiêm phòng hai loại vắc xin trên cho 100% đàn bò sữa của huyện Vĩnh Tường theo Quyết định số 2736/QĐ-CT ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt dự án phát triển chăn nuôi bò sữa huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2011 -2015.

+ Lợn nái, lợn đực giống: Tiêm vắc xin LMLM type O, vắc xin Dịch tả lợn nhược độc Swivac chủng C (thời gian miễm dịch 1 năm) cho 80% tổng đàn trở lên (Lợn nái, lợn đực giống đã được tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn nhược độc Swivac chủng C trong đợt 2/2011 không thuộc diện tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn nhược độc Swivac chủng C trong đợt này).

+ Tiêm phòng Dịch tả nhược độc thỏ hóa chủng C, đông khô (thời gian miễn dịch 6 tháng) cho đàn lợn của các hộ nuôi quy mô từ 50 con trở xuống (trừ lợn nái, lợn đực giống và lợn con theo mẹ dưới 35 ngày tuổi).

+ Chó: Tiêm vắc xin Rabisin phòng bệnh Dại cho 100% đàn chó, mèo nuôi.

*  Đối với gia cầm:

- Tạm dừng tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm (H5N1) theo chỉ đạo tại văn bản số 1777/TY-DT ngày 11/10/2011 của Cục Thú y và chủ động thực hiện các biện pháp tổng hợp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT về phòng, chống dịch cúm gia cầm.

- Hướng dẫn hộ chăn nuôi tiêm phòng vắc xin Niu cát xơn cho gà, dịch tả vịt cho vịt, ngan đạt 80% tổng đàn trở lên.

* Các loại vắc xin khác: Tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo quy định của Bộ NN&PTNT và hướng dẫn của Cục Thú y.

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch phòng đợt 1 năm 2012:

* Chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng trâu, bò, lợn nái và lợn đực giống đợt 1 năm 2012 của các huyện, thành, thị (theo quyết định số 2958/QĐ-CT ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án phòng, chống dịch bệnh truyền nguy hiểm ở gia súc, gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015).

* Chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng cho đàn lợn nuôi quy mô từ 50 con trở xuống trong đợt 1 năm 2012 của các huyện, thị (theo quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

1.3. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 01/4 - 05/4/2012 công tác chuẩn bị.

- Từ ngày 06/4 - 25/4/2012 tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun khử trùng, tiêu độc trên toàn tỉnh.

- Từ ngày 26/4 - 30/4/2012 tổng hợp báo cáo.

(Trích đăng Kế hoạch số 1091/KH-BCĐ ngày 03/4/2012 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc)

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào